Tra cứu bản đồ quy hoạch hà nội mở rộng có mất phí không?

Thông tin nhà đất cần mức độ chính xác cao và đáng tin cậy để thực hiện các quyết định đầu tư đúng đắn. Nhiều nguồn thông tin khác nhau về quy hoạch sử dụng đất của thành phố hà nội khiến giá đất biến động, trong số đó không ít là nguồn thông tin nhảm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của người dân. Xác định thông tin bằng cách tra cứu bản đồ quy hoạch hà nội mở rộng sẽ giúp công dân nắm rõ định hướng nhà nước. Nhưng việc tra cứu bản đồ quy hoạch hà nội có mất phí không? Là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Quy định về tra cứu bản đồ quy hoạch hà nội

Quy hoạch mở rộng hà nội là định hướng lâu dài của thành phố và trung ương. Các dự án quy hoạch, sử dụng đất đã được phê duyệt thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm công khai để công dân được nắm rõ.

Hoạt động tra cứu bản đồ quy hoạch hà nội đã được phê duyệt là hoàn toàn miễn phí. Đây là quyền lợi của người dân được quy định tại khoản 3 điều 9 thông tư 34/2014/TT- BTNMT quy định. Quyền lợi tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch sử dụng đất mà nhiều người không nắm rõ, các sai phạm trong thực hiện của cơ quan hành chính khiến công dân gặp khó khăn trong việc tra cứu.

Yêu cầu tra cứu thông tin trước 15h sẽ được cấp trong ngày, nếu sau 15h sẽ được cấp vào ngay ngày hôm sau. Các trường hợp khai thác thông tin quy hoạch, sử dụng đất đai theo thỏa thuận của bên cấp và bên yêu cầu được thanh toán phí theo quy định của bộ tài chính. Trừ trường hợp khai thác thông tin đã được xét duyệt.

Địa chỉ tra cứ bản đồ quy hoạch hà nội mở rộng có độ chính xác cao

Đơn vị hành chính nhà nước có thẩm quyền: bộ tài nguyên môi trường, sở quy hoạch, ủy ban nhân dân quận huyện thành phố có trách nhiệm công khai thông tin và bản đồ quy hoạch cho công dân. Nội dung bản đồ cung cấp thông tin, hình ảnh hay bằng chứng pháp lý về quy hoạch và sử dụng đất của cơ quan chức năng.

  • Công dân có thể trực tiếp yêu cầu tra cứu và cung cấp thông tin bản đồ quy hoạch tại cơ quan hành chính. Bản đồ sẽ có giá trị pháp lý trước pháp luật.
  • Công dân cũng có thể lựa chọn giải pháp tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của bộ tài nguyên môi trường hay sở quy hoạch hà nội.
  • Phần mềm tra cứu và xem bản đồ quy hoạch hà nội là một giải pháp mới cho công dân thực hiện tra cứu miễn phí. Nguồn dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn, người dùng có thể xem trực tuyến hoặc tải về máy, truy xuất thông tin dưới dạng PDF. Nhưng thông tin bản đồ sẽ không có giá trị pháp lý chỉ mang tính chất tham khảo. Người dùng muốn sử dụng cần chứng minh độ trùng khớp, vẽ mốc giới, ranh giới phân khu chi tiết có chứng thực của cơ quan chức năng. Hoạt động có mất phí nhưng tiết kiệm thời gian và công sức đi lại chờ đợi cho công dân.

Công dân cần nắm rõ quyền lợi sử dụng thông tin quy hoạch của mình để tránh các sai phạm thu phí không đáng có. Tra cứu thông tin và bản đồ quy hoạch sẽ là giải pháp hiệu quả cho đầu tư sử dụng đất và giảm thiểu tối đa rủi ro bất động sản hiện nay.